Caimari

Ni els més prestigiosos especialistes en toponomàstica no poden encara avui confirmar plenament cap de les diverses hipòtesis sobre quin era el significat originari de Caimari, amb una grafia que també s’ha anat modificant amb el pas del temps (Caymarix li Aben-leube, Caymarix Labelembe o Caymaritx Labenleube, Queymaritx, Caymari).
Però, sense dubte, la hipòtesi a la qual es dóna preferència és la que atribueix a Caimàritx el significat de “conjunt de coves”. Per arribar-hi, es basa en el fet fonètic que el grup sm pot convertir-se en im, i exposa que Caimari podria venir de casmari, derivat de chasma, abisme, en grec.
Per arrodonir aquesta via d’escalada a l’etimologia de Caimari, fa notar que a la rodalia del poble, hi ha una gran quantitat de coves i covatxes naturals. Fets històrics que varen tenir lloc dins del seu territori han donat lloc a celebracions populars o el nom donat a alguns indrets com el Puig de n’Escuder o el Coll de sa Batalla.
El parc etnològic, l’església vella o les cases senyorials que trobam són testimonis de la història d’aquestes terres. Per acabar, Caimari és el darrer nucli de població abans d’endinsar-nos en el popular pelegrinatge al monestir de Lluc.
Font: ORDINAS GARAU, Antoni (1998) Caimari, apunts històrics i geogràfics.

Imatges del poble

Mercat setmanal, fires i festes

Descripció: venda de fruita i verdura, llegums, flors i plantes, roba i calçat, etc.
Dia: cada dilluns de 08:00 a 13:00
Lloc: Plaça Major

16 i 17 de novembre (Fira de s’Oliva)
15 d’agost (Festa de la Immaculada)

Llocs d'interès

Església Vella
Son Albertí
Església de la Immaculada Concepció
Ses Rotes
Parc Etnològic
Comuna de Caimari
Pou Major
Camí Vell de Lluc

Mercat setmanal, fires i festes

Descripció: venda de fruita i verdura, llegums, flors i plantes, roba i calçat, etc.
Dia: cada dilluns, de 08:00 a 13:00
Lloc: Plaça Major de Caimari

16 i 17 de novembre (Fira de s’Oliva)
15 d’agost (Festa de la Immaculada)